Brev til Fødevareminister Dan Jørgensen

I januar 2014 sendte jeg nedenstående brev til den nye Fødevareminister Dan Jørgensen med en opfordring til at gøre noget ved GMO-problematikken. Længere nede er det svar, som jeg fik fra Ministeriet. Resumeet af den australske undersøgelse, som der henvises til, kan læses på side 4 i Bakkedalens december-nyhedsbrev.

30. januar 2014

Fødevareminister Dan Jørgensen

Christiansborg

1240 København K

  

Kære Dan Jørgensen,

Velkommen som Fødevareminister!

Det glæder mig at du arbejder for bedre dyrevelfærd og mere økologi. Et vigtigt skridt i den retning er udfasning af GMO-afgrøder. GMO-soja anvendes i vid udstrækning som foder til konventionelle husdyr. GMO-soja sprøjtes med Roundup for at bekæmpe ukrudt, medens GMO-sojaen overlever. Roundup optages i sojabønnerne og findes derfor i foderet, der anvendes til konventionelle grise, køer, fjerkræ mm. Selv meget lave koncentrationer af Roundup-rester dræber de vitale tarmbakterier i husdyrenes fordøjelsessystem. Det medfører problemer med mave-tarmsygdomme, bl.a. inflammation. Det har mange uheldige følger såsom: 

  • Øget medicinforbrug
  • Øget dødelighed
  • Forringet dyrevelfærd
  • Roundup-rester i de færdige fødevarer, der indtages af mennesker

Som en lappeløsning er der nu landmænd, der tilfører tarmbakterier til deres svin, for at forbedre sundheden.

Bl.a. Ib Borup Pedersen fra www.pilegaarden-hvidsten.dk har gode erfaringer med at skifte GMO-soja ud med naturlig soja til hans grise. Derved kunne han reducere medicinforbruget drastisk, dødeligheden blev reduceret, og grisenes sundhed blev væsentligt forbedret.

Vedlagt er et resumé fra en australsk undersøgelse, der viser alvorlige sundhedsproblemer hos dyr fodret med genmodificerede afgrøder.

I USA har læger gode erfaringer med at helbrede mave-tarmsygdomme hos mennesker ved simpelthen at få dem til at indtage en GMO-fri kost, hvilket også omfatter, at produkter fra dyr fodret med GMO fravælges.

Jeg anbefaler derfor et totalt forbud mod GMO. Hvis dette ikke lader sig gennemføre, så bør alle fødevarer, der kommer fra dyr fodret med GMO mærkes tydeligt, så forbrugerne nemt kan fravælge dem. Jeg håber, at du vil bidrage til at få en sådan mærkningsordning indført.

Med venlig hilsen,

Niels Christensen

Økologisk planteavler (tidligere konventionel svineproducent)

Ludvigsmindevej 13

5600 Faaborg

 

Svar fra Fødevarestyrelsen

Kære Niels Christensen

Tak for dit brev af 30. januar 2014 om brugen af genmodificerede (GM) afgrøder til foder. Fødevareministeren har bedt Fødevarestyrelsen om at besvare din henvendelse.

Fødevarestyrelsen er opmærksom på, at danske landmænd har observeret positive effekter ved at overgå fra GM foder til ikke-GM foder. I den forbindelse har styrelsen bedt Aarhus Universitet om at se nærmere på den videnskabelige litteratur om fodring af husdyr med produkter af især genmodificeret glyphosat-tolerant soja. Den australske undersøgelse, som du nævner i dit brev, er omfattet af universitets undersøgelse.

Du foreslår et totalt forbud mod GMO, eller i det mindste mærkning af alle fødevarer, der kommer fra dyr fodret med genmodificeret foder.

Et egentligt forbud er ikke muligt, fordi Danmark er underlagt EU-lovgivning, der tillader brug af GM produkter til fødevarer og foderstoffer, såfremt de er blevet fundet egnede hertil efter grundig risikovurdering.

Det har ofte været drøftet i Danmark og i EU, om der bør indføres krav om mærkning på animalske fødevarer om, at dyret har fået GMO-foder. Et sådant system vil være forbundet med en del van- skeligheder, herunder at man ikke vil kunne kræve det for importerede produkter. Derfor kan man diskutere, om mærkningen vil være vildledende for forbrugeren, som fejlagtigt kunne tro, at det kun var danske produkter, der var fra dyr, der har fået GMO-foder, mens de udenlandske ikke var det.

EU-Kommissionen er i øvrigt i gang med en større undersøgelse af behovet for såkaldt GMO-fri mærkning, som også kunne omfatte animalske produkter.

Indtil videre kan forbrugere, som vil undgå brug af genteknologi som bekendt vælge at købe økologiske produkter.

Med venlig hilsen

Fødevarestyrelsen