Effektive mikroorganismer

Effektive mikroorganismer (EM) til forbedring af jord og foder fremstilles af det norske firma Biofedora. En af disse mikroorganismer er en nyttig svampelignende bakterie kaldet Actinomycetes. Denne bakterie kan hente kvælstof ud af luften til gavn for planterne. Under optimale forhold kan den hente op til 35 kg. kvælstof ud af luften pr. ha. I modsætning til Rhizobium-bakterien, så lever Actinomycetes ikke i symbiose med bælgplanter, men med visse andre planter. Actinomycetes gik stærkt tilbage, da man begyndte at sprøjte landbrugsafgrøder med pesticider. Derfor er det ved økologisk dyrkning, at man får mest gavn af Actinomycetes og andre nyttige mikroorganismer.

Ved at tilføre Actinomycetes og andre nyttige mikroorganismer til jorden, kan man i løbet af nogle år genoprette mikrolivet i jorden med bedre afgrøder til følge. Disse mikroorganismer kan også anvendes i køkkenhaver. Man kan sprøjte en vandig opløsning ud oven på jorden og derved kompostere organisk materiale i jordoverfladen. Det kaldes fladekompostering, og har den fordel, at man kan kompostere frisk organisk materiale direkte på dyrkningsjorden, hvor det skal bruges, uden først at lave en kompostbunke.

I Danmark forhandles Biofedoras produkter af Biofedora Danmark, tlf: 40 18 09 05. Biofedora har også produkter til rensning og forbedring af forurenet vand i søer.

Læs mere om emnet i hæftet “Opbygning af jordens frugtbarhed“ (kan downloades gratis), der er udgivet af Økologisk Landsforening. Her er også beskrevet hvordan mange såkaldte ukrudtsplanter bidrager til at forbedre jorden. I en god jord vil problemer med ukrudt være begrænset.

I 2018 begyndte jeg at tilsætte nyttige mikroorganismer i den gylle, som jeg udbragte på mine marker. Jeg modtog kvæggylle fra en nabogård. Gyllen har ikke været gennem biogasanlæg og indeholder derfor stadig kulstofrigt organisk materiale. Læs om bivirkninger ved biogas her.

Mikroorganismerne opformerede jeg i en 70 liter tønde. Opskriften er som følger:

Udstyr:

 • Vandtæt tønde eller lignende beholder
 • Boremaskine med piskeris
 • Litermål el. lignende beholder til afmåling af væsker.
 • Termometer, f.eks. stegetermometer
 • Akvarievarmer

Ingredienser pr. 70 liter:

 • ca. 66 liter (94%) vand
 • 2,1 liter (3%) økologisk sukkerrørsmelasse
 • 2,1 liter (3%) Biosaherb Miljø fra Biofedora

Fremgangsmåde:

 1. Fyld tønden halvt op med varmt vand fra hanen. Tilsæt økologisk sukkerrørsmelasse og rør op med piskeris på boremaskine.
 2. Fyld tønden næsten helt op med koldt vand. Mål vandtemperaturen. Den skal være ca. 30 grader C og må ikke komme over 34 grader C. Hvis temperaturen er for høj skal væsken afkøle til temperaturen er under 34 grader C inden mikroorganismer tilsættes.
 3. Tilsæt Biosaherb Miljø mikroorganismer.
 4. Placer en akvarievarmer i tønden og indstil den til ca. 30 grader C.
 5. Læg plastic eller lignende løseligt over tønden og lad det stå i 5 dage. Hold øje med at temperaturen holder sig på ca. 30 grader C. Omrør væsken let en gang i mellem.
 6. Efter 5 dage lukkes tønden nogenlunde tæt. Efter yderligere 2 dage er væsken klar til brug.

I gylle tilsættes 1 – 2 liter af den færdige væske pr. m3.

Det er en fordel at tilsætte væsken med mikroorganismer i gyllekanalerne i stalden. Der er gyllen varmere, og mikroorganismerne opformeres hurtigere. Desuden reduceres lugten i stalden, så man får et bedre indeklima. Endnu bedre er det at tilsætte mikroorganismerne i køernes foder, da det gavner køernes fordøjelse og trivsel.

Ved udbringning bør gyllen lægges ud oven på jorden i voksende afgrøde. Gyllestank er ikke et problem i gylle behandlet med mikroorganismer. Nedfældning under jorden frarådes, da det iltfattige miljø under jorden ikke fremmer de nyttige mikroorganismer.

Andre anvendelsesmuligheder af Biosaherb Miljø:

 • Tågeforstøvning i stalde for at reducere lugt.
 • Udsprøjtning på marker for at fladekompostere organisk materiale.
 • Udsprøjtning på ensilagestakke inden overdækning for at forbedre ensileringen og undgå råd i det yderste lag ensilage.

Det har været forsøgt at opformere flere mikroorganismer ved at anvende væsken med opformerede mikroorganismer til podning i stedet for at købe en ny portion Biosaherb. Dette har dog vist sig at give et dårligere resultat, da der opstår en anderledes og mindre effektiv balance mellem de forskellige arter af mikroorganismer. Det er derfor bedst at anvende en ny portion Biosaherb ved hver opformering.