Forside

Ludvigslyst er et landbrug på Sydfyn ejet af Niels Christensen. Jeg har hidtil  drevet landbruget med økologisk planteavl, men fra september 2021 er landbrugsjorden bortforpagtet.

Jeg koncentrerer mig nu om at tilbyde haveservice. Læs mere om haveservice her.

Aktuelt:

Femte generations mobilnetværk (5G) er ved at blive etableret. Mange forsøg har imidlertid vist, at mikrobølgestråling skader liv. F.eks. kan bier miste evnen til at finde tilbage til deres bo. Vi har i de senere år set en tilbagegang i bestanden af bier og andre insekter, der er vigtige for bestøvning af planter og dermed produktion af fødevarer. Ref.: Helsemagasinet 26-02-2019. Målinger har vist, at 5G øger strålingen med 39 gange i forhold til 3G eller 4G. Ref.: Helsemagasinet 4. marts 2022. Det er derfor vigtigt at stoppe udrulningen af 5G. Skriv under på det europæiske borgerinitiativ mod 5G her. Når de nødvendige underskrifter er indsamlet, skal EU tage sagen op.

Stuehuset på Ludvigslyst er bygget i 1936

Stuehuset på Ludvigslyst er bygget i 1936. Klik på billedet for at forstørre det.

Restauranten Ludvigslyst

OBS: Dette er ikke hjemmesiden for den økologiske restaurant “Ludvigslyst” ved Silkeborg. Den finder du på ludvigslyst.com