Om Ludvigslyst

Ludvigslyst er et GMO-frit landbrug på ca. 44 ha. 36 ha dyrkes. Resten er eng, skov, veje, bygninger mm.

Det nuværende stuehus er bygget i 1936.

Jorden er overvejende god lerjord med JB-nr. (jordbundstype-nummer) 6 – 7. Hågerup Å løber gennem Ludvigslysts jorder. Nogle lave arealer ved åen bliver nogengange oversvømmet, når åen går over sine bredder. På disse arealer er der vedvarende græs, der anvendes til afgræsning og hø.

Ludvigslyst startede som slægtsgaard i 1762, hvor Christen Christensen fik arvefæstebrev på gården. I 1919 fik Peder Christensen som den første skøde på gaarden. I dag ejes gården af Niels Christensen, der er 7. generation i slægten på Ludvigslyst.

Ludvigslyst påbegyndte omlægning til økologisk drift i år 2010, hvor anvendelse af kunstgødning og pesticider ophørte. Fra august 2013 og frem til bortforpagtningen i 2021 har Ludvigstlyst haft fuld økologisk status på alle dyrkede arealer.

Der har været en myte om, at økologi belaster klimaet mere end konventionelt landbrug og skaber fødevaremangel. Denne myte er dog blevet aflivet, som beskrivet her: Fagmediet Økologisk

Adresse:

Ludvigslyst

Ludvigsmindevej 13

5600 Faaborg

Tlf.: 62 64 12 22 (fastnet)