Om Ludvigslyst

Ludvigslyst er et GMO-frit landbrug på ca. 44 ha. 36 ha dyrkes. Resten er eng, skov, veje, bygninger mm.

Det nuværende stuehus er bygget i 1936.

Ludvigslyst drives med ren planteavl. Jorden er overvejende god lerjord med JB-nr. (jordbundstype-nummer) 6 – 7. Der dyrkes vårhvede, vinterrug, byg-ærte-blanding og kløvergræs i 2018 – 2019.

Ludvigslyst startede som slægtsgaard i 1762, hvor Christen Christensen fik arvefæstebrev på gården. I 1919 fik Peder Christensen som den første skøde på gaarden. I dag ejes gården af Niels Christensen, der er 7. generation i slægten på Ludvigslyst.

Ludvigslyst påbegyndte omlægning til økologisk drift i år 2010, hvor anvendelse af kunstgødning og pesticider ophørte. Fra august 2013 har Ludvigstlyst haft fuld økologisk status på alle dyrkede arealer.

Der har været en myte om, at økologi belaster klimaet mere end konventionelt landbrug og skaber fødevaremangel. Denne myte er dog blevet aflivet, som beskrivet her: Fagmediet Økologisk

Adresse:

Ludvigslyst

Ludvigsmindevej 13

5600 Faaborg

Tlf: 62 64 12 22