Om Ludvigslyst

Ludvigslyst er et GMO-frit landbrug på ca. 50 ha. 42 ha dyrkes. Resten er eng, skov, veje, bygninger mm.

Det nuværende stuehus er bygget i 1936.

Ludvigslyst drives med ren planteavl. Jorden er overvejende god lerjord med JB-nr. (jordbundstype-nummer) 6 – 7. Der dyrkes vårhvede, vinterrug, byg-ærte-blanding og kløvergræs i 2018 – 2019.

Ludvigslyst startede som slægtsgaard i 1762, hvor Christen Christensen fik arvefæstebrev på gården. I 1919 fik Peder Christensen som den første skøde på gaarden. I dag ejes gården af Niels Christensen, der er 7. generation i slægten på Ludvigslyst.

Ludvigslyst påbegyndte omlægning til økologisk drift i år 2010, hvor anvendelse af kunstgødning og pesticider ophørte. Fra august 2013 har Ludvigstlyst haft fuld økologisk status på alle dyrkede arealer.

Adresse:

Ludvigslyst

Ludvigsmindevej 13

5600 Faaborg

Tlf: 62 64 12 22