Om Ludvigslyst

Ludvigslyst er et landbrug på ca. 44 ha. 36 ha dyrkes. Resten er eng, skov, veje, bygninger mm.

Det nuværende stuehus er bygget i 1936.

Jorden er overvejende god lerjord med JB-nr. (jordbundstype-nummer) 6 – 7. Hågerup Å løber gennem Ludvigslysts jorder. Nogle lave arealer ved åen bliver nogengange oversvømmet, når åen går over sine bredder. På disse arealer er der vedvarende græs, der anvendes til afgræsning og hø.

I 2024 har jeg solgt landbruget Ludvigslyst og er flyttet til Bregninge på Vestsjælland. Her tilbyder jeg nu haveservice. Min nye adresse er:

Niels Christensen

Bregningevej 13

4450 Jyderup

Tlf.: 62 64 12 22 (fastnet), 30 82 62 64 (mobil)

Mit firma har ændret navn til Jyderup Haveservice.